Právní (advokátní) poradna zdarma - rodinné právo, obchodní právo, trestní právo, občanské právo...

pravniporadnazdarma.eu
online kalkulačka >>
Obchodní právo

Obchodní zásady, zákoník..

Trestní právo

Trestní řízení, Trestní zákon, trestní právo hmotné a nehmotné,..

Občanské právo

Dědictví, Nemovitosti, Pojištění,..

Nekalá soutěž

Obchodní právo - nekalá soutěž

Právní poradna zdarma - právo

Právo je jedna z normativních soustav. Tvoří ji soubor platných právních norem, tj. právních principů (příkazů k optimalizaci chování) a právních pravidel (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou uznávané nebo stanovené státem.

Těmito normami se řídí pravidla lidského soužití. Dodržování práva a právního řádu je vynucováno státem.

Mezi státem uznávané právní principy patří např. dobrá víra, dobré mravy, právní jistota, veřejný pořádek, dobrá správa aj. Mezi právní pravidla stanovená státem patří kupř. příkaz řádného a včasného splnění závazku, zákaz klamání spotřebitele, dovolené použití podobizny pro úřední účely na základě zákona aj.

V naší online poradně se můžete ptát nejen na dotazy z těchto oblastí:

Rodinné právo

 • Děti
 • Domácí násilí
 • Manželství a rozvod
 • Opatrovnictví
 • Rodičovství

Obchodní právo

 • Internet
 • Nekalá soutěž
 • Smlouvy

Trestní právo

 • Trestní řízení
 • Mezinárodní trestní právo
 • Trestní zákon
 • Vězeňství

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

 • Autorské právo
 • Obchodní tajemství
 • Ochranné známky
 • Vynálezy, patenty

Občanské právo

 • Dědictví
 • Nemovitosti
 • Pojištění
 • Procesní právo
 • Závazkové právo

Správní právo

 • Katastr nemovitostí
 • Komunální právo
 • Právo životního prostředí
 • Veřejná správa

Pracovní právo

 • Dovolená
 • Mzdy
 • Pracovní smlouvy a dohody
 • Výpověď a zrušení pracovního poměru
 • Způsobení škody

Právní poradny zdarma - online katalog

Právní poradny zdarma je online katalog zaměřený speciálně na právní poradny - potřebujete-li právní poradnu online a nejlépe zdarma, navštivte www.pravni-poradny-zdarma.cz.


Euro kalkulačka online

Kurz eura vůči jiným měnám. Kolik korun je x euro? Poradí eurokalkulačka. Čím je dán kurz eura? euro-kalkulacka.eu.

STÁHNOUT INFORMACE PŘEHLEDNĚ NA DISK

stáhnout na disk

Online kalkulačky a poradny:

Online výpočet úroků - kalkulačka: www.urokovakalkulacka.eu
Výpočet úroků kalkulačka: www.urokova-kalkulacka.cz
Výpočet v úrokové kalkulačce: www.urokovakalkulacka.cz
Právní poradny zdarma - online specializovaný katalog www.pravniporadnyzdarma.cz

© Právní poradna zdarma - www.pravniporadnazdarma.eu, 2010